Сајтови ООСИ Ужица

UDZO

ОСИ Ужице

ОСИ Ужице

Организација особа са инвалидитетом

 

Веб сајт:: http://www.osi-uzice.rs

У понедељак 3. марта,  у читалишту Народне библиотеке у Ужицу са почетком у 18:30 часова, Међуопштинска организација Савеза слепих Србије - Ужице одржала је меморијално  музичко-поетско вече посвећено бившем члану, песнику и двојничару Вукоману Вулу Татовићу.

Погледајте 2013. годину у слици и речи. Преузмите Билтен Удружења дистрофичара златиборског округа.

И  ове године, као и претходних пет година у прилици смо да вам понудимо нешто уникатно, нешп специјално, што не постоји код нас!

Захваљујући донацији фондације "Yovitsa" из Француске, а пре свега нашим пријатељима Ради и Денису Симоне, обезбеђена је нова рампа за наше комби возило која ће омогућити приступачан и безбедан превоз особама са инвалидитетом, а коју не би могли набавити без ове донације. Хвала!!!

 

 

                                                  

На Тари је од 18. до 20. октобра одржан семинар (тренинг) за организације цивилног друштва "Изградња јавне подршке". Предавачи су били Гордана Савић из ужичког Центра за људска права и демократију и Александар Анђелковић из Националне колалиције за децентализацију.

Теме сеинара су биле: Партиципативна демократија и социјална правда, Три сектора и њихова улога у развоју друштва, Концепти моћи, Јавно заступање, Процес креирања јавних политика.

Јелена Минић која је на тренингу предтављала Удружење дистрофичара златиборског округа из Ужица, каже да јој је семинар пуно значио на пољу самопоуздања и да ће јој нова сазнања свакако користити у ангажовању у Удружењу на пројектима којима ће бити неопходно јавно заступање да би били спроведени у пракси.

 

 

Градско удружење слепих и слабовидих Ужице пројектом  ,,КОМПЈУТЕР ЈЕ МОЈ ВИД’’ у сарадњи са партнерском институцијом Дом Петар Радовановић ће до краја године спровести најоосновнији ниво обуке за млада слепа и слабовида лица за рад на рачунару. Пројектом је обезбеђен најосновнији ниво обуке који је бесплатан. Пројекат је финансиран од стране града Ужица, а конкурисан је на  конкурсу града Ужица у оквиру локалног акционог плана за младе 2010 – 2014 .

На основу увида у базу података чланства и на основу чињеничног стања о слепој омладини у граду Ужицу, као и на основу експертиза и анкета о електронској писмености у оквиру наведене циљне групе дошло се до закључка да је ситуација врло лоша, односно да мали број младих слепих и слабовидих има елементарна знања о рачунарима. Тешка материјална ситуација особа са инвалидитетом се највише рефлектује на младе са инвалидитетом јер је свака врста инвалидности врло ''скупа'' , па тиме њихове породице нису у стању да им обезбеде хардвер, а ни обуку за коришћење рачунара. Овим се социјална инклузија код младих слепих и слабовидих готово искључује и они долазе у ситуацију евидентног хендикепа, дакле продукта социјалне интеракције која проузрукује њихову изопштеност и немогућност да се равноправно са својим вршњацима развијају у друштвеној заједници односно да имају исте шансе.

Основни циљ пројекта је да стицањем елементарних знања за коришћење компјутерске технологије створи предуслов за бољу социјалну укљученост младих, слепих и слабовидих лица о стварању могућности да се равноправно са својим вршњацима развијају у друштвеној заједници, односно да имају исте шансе.

Пројектом ,,Компјутер је мој вид'' набављени су и инсталирани одговарајући говорни софтвери компаније ALFANUM из Новог Сада ''ANREADER'' Пројектом ће бити обезбеђен бесплатан најосновнији ниво обуке, бесплатно коришћење интернета и коришћења рачунара, а након завршетка пројекта биће обезбеђена доступност прилагођеног софтвера за сва слепа лица са простора града Ужица без обзира на узрасну доб, а првенствено деци и младима сходно њиховим интересовањима и потребама.

Пролажењем ове обуке за рад на компјутерима слепи и слабовиди млади полазници ће стећи елементарна знања за коришћење Windows оперативног система, коришћење интернета, Office програма итд... Овим се отварају могућности да користе друштвене мреже у сврху побољшања нивоа знања,социјалне комуникације и стварања претпоставки за веће могућности запошљавања и самозапошљавања. Испплативост пројекта се огледа у изједначавању могућности ОСИ оштећеног вида са вршњачком популацијом као равноправних такмаца у процесу социјалне инклузије.

У среду 25. Септембра у просторијама Регионалног развојног центра у Ужицу организован је округли сто на тему „Здравствена заштита ОСИ – јуче, данас, сутра“ у оквиру програмских активности Удружења дистрофичара златиборског округа из Ужица, под покровитељством Министарства рада, запошљавања и социјалне политике – Сектор за заштиту ОСИ.

Тема округлог стола односила се на наслеђе, тренутно стање и перспективе у области здравствене заштите особа са инвалидитетом. Учешће су узели представници НО особа са инвалидитетом из Ужица, представници Дома здравља из Ужица, Здравственог центра Ужице, РФЗО Филијала Ужице, Дневног боравка за особе са инвалидитетом и други.

Размотрени су актуелни дугорочни и краткорочни проблеми у овој области и усвојени су следећи закључци:

Да се у партнерству са институцијама здравственог система у града Ужицу настави са активности на дугорочној одрживости и унапређењу услуге физикалне терапије у кућним условима за особе са инвалидитетом, обзиром да је уочено да та врста услуге даје позитивне резултате.

Да се у најкраћем могућем периоду приведу крају активности на изради приоритетних картица за прегледе у Општој болници Ужице за особе са инвалидитетом. Активности су при крају, остаје да се направе спискови у складу са већ дефинисаним критеријумима за добијање ових картица и да се саме картице израде и поделе члановима (особама са инвалидитетом) у сарадњи са Општом болницом Ужице.

Да се настави са иницијативом да се унапреди приступачност институција здравственог система за особе са инвалидитетом у граду Ужицу (пример Филијале РФЗО Ужице)

Скренута је пажња од стране представника филијале РФЗО у Ужицу да је неопходно да особе са инвалидитетом одмах по добијању помагала морају утврдити његову исправност и функционалност на прописан начин и доказ о томе доставити назад у Филијалу, како би се касније могле вршити преправке или мењати помагало. Замољени су представници удружења особа са инвалидитетом да својим чланповима скрену пажњу на ту законску обавезу и последице њеног непоштовања.

 Уочени су још неки системски недостаци и решења у складу са темом који ће, онолико колико је то институционално могуће бити отклоњени или унапређени у будућности.

Удружење инвалида церебралне и дечије парализе Ужице уз партнерску сарадњу Центра за социјални рад Ужице реализује пројекат „Помоћ у кући за особе са инвалидитетом“.

Задовољство нам је да обавестимо све наше суграђане и људе добре воље који су на било који начин узели учешће у хуманитарној акцији "Прва труба света за децу Ужица" - да је акција успешно окончана и да ће опрема бити у фунцији за око два месеца. Захваљујемо се свима вама у име деце која више неће бити принуђена да трпе бол.

У просторијама Удружења инвалида церебралне и дечије парализе из Ужица потписан је Уговор о донацији између Удружења као примаоца донације и француске фондације "Association Yovitsa" као донатора.